fbpx

Vudstokas Renesanse

Aija Andrejeva un “Very Cool People” piedāvā koncertprogrammu “Vudstokas renesanse”

Leģendārajai Dženisai Džoplinai veltītu programmu dziedātāja Aija Andrejeva un džezfanka grupa “Very Cool People” pirmizrādīja 2020. gada vasarā improvizācijas, džeza un pasaules mūzikas festivālā “Rīgas Ritmi”. Tagad šī programma paplašināta arī līdz Džimija Hendriksa un Džima Morisona daiļrades apvāršņiem un šādā versijā tika pirmizrādīta 2020. gada rudenī Valmierā.
Dženisa Džoplina, Džimijs Hendrikss un Džims Morisons atstājuši neizdzēšamu iespaidu uz 20. un 21. gadsimta mūziku – gan roku un džezu, gan arī laikmetīgo mūziku. Līdz ar to, jaunā koncertprogramma ir ne vien izklaidējoša, bet arī izglītojoša. Gados jaunāki klausītāji ar tās palīdzību iepazīs leģendārus skaņdarbus, bet vecāki klausītāji atcerēsies jaunību un… seksuālo revolūciju!

Grupa “Very Cool People” radījusi jaunus, mūsdienīgus un aizraujošus Džoplinas, Hendriksa un Morisona dziesmu aranžējumus astoņu cilvēku sastāvam kopā ar lielisko dziedātāju Aiju Andrejevu, kurai ar izpildāmajām dziesmām ir arī spēcīga emocionālā sasaiste.
“Dženisa Džoplina bija tīrradnis, absolūts sajūtu cilvēks, nepareiza it visā, ko darīja, jo
darīja ar sirdi un pret sistēmu,” saka Aija. “Kad es biju maza meitene, teicu tētim, ka
gribu dziedāt, un viņš man atbildēja: “Kad varēsi nodziedāt kaut vienu dziesmu kā
Dženisa Džoplina, mēs parunāsim par tavu dziedāšanu.” Tā nu es, tēta ietekmēta, sāku
klausīties Dženisu un iemīlēju viņu. Viņas balsi, viņas personību. Pateicoties Dženisai,
sapratu, cik patiesībā mazsvarīga ir ārējā fasāde, jo mūzika un stāsts runā pāri
visam. Manī vienmēr dzīvojusi doma, ka jāuztaisa programma ar mīļākajām Džoplinas
dziesmām. Tagad jūtu, ka ir īstais laiks un varēšana to tik tiešām realizēt.”
Koncertprogrammu ar Dženisas Džoplinas dziesmām festivālā “Rīgas Ritmi 2020” ļoti atzinīgi novērtēja gan klausītāji, gan arī mūzikas industrijas pārstāvji no
Latvijas, Lietuvas un Vācijas, ieskaitot Vāczemes lielākā džeza žurnāla “Jazzthetik”
apskatnieku Kristofu Gīzi, kurš bija sajūsmināts par tik piesātinātu un dzīvesspara pilnu
Džoplinas dziesmu interpretējumu. “Cilvēkiem patika, tas bija izklaidējoši, tas bija jautri un es dzirdēju to, ko negaidīju izdzirdēt,” teica Gīze. “Tā bija lieliska uzstāšanās ar funky džekiem fonā un spēcīga vokāla dziedātāju priekšplānā.”
“Aijiņa ir mana skolniece un jaunības dienās biju absolūts Dženisas Džoplinas fans,”
teica arīdzan festivāla koncertu apmeklējušais diriģents, dziedātājs un pedagogs Ivars Cinkuss. “Zinu katru viņas dziesmu no galvas, tādēļ man ļoti interesēja, kā Aija tiks ar šo repertuāru galā. Viena lieta ir kaut ko nokopēt, bet otra lieta ir dabūt savu elpu cita mutē. Es domāju, ka Aijai tas tiešām izdevās.”

“Festivāla “Rīgas Ritmi” organizētāji ar iniciatīvu izveidot šādu Aijas un “Very Cool
People” programmu ir trāpījuši desmitniekā, zvaigznēs, kosmosā,” sajūsmā bija arī LTV raidījuma “Kultūrdeva” producente Kristīne Komarovska. “Šī programma pilnā spektrā parāda Aijas vokālās spējas, talantu un neaprakstāmo kaislību uz mūziku. Tādu Aiju vēl nebiju redzējusi un no sirds ceru, ka šī sadarbība turpināsies un programma sasniegs klausītājus ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē.”
Jaunā koncertprogramma “Vudstokas renesanse” radīta kā ekskurss tik vēsturiskajā populārās mūzikas laikaposmā. Paralēli Aijai Andrejevai koncertprogrammā dzied arī spēcīgās balss īpašniece, grupas tromboniste Laura Rozenberga.

Grupai “Very Cool People” ir liela pieredze dažādu skaņdarbu aranžēšanā un koncertu producēšanā, tādēļ arī jaunā koncertprogramma visticamāk būs krāšņs muzikālais piedzīvojums ikvienam klausītājam. Grupas pamatsastāvā muzicē: Oskars Ozoliņš – trompete, Māris Jēkabsons – tenora saksofons, Laura Rozenberga – trombons + vokāls, Kristaps Lubovs – baritona saksofons, Elvijs Grafcovs – ģitāra, Māris Vitkus – taustiņinstrumenti, Jānis Olekšs – bass un Andris Buiķis – sitamie instrumenti.

Latvian jazz-funk band “Very Cool People” featuring singer Aija Andrejeva are presenting new concert programm “Woodstock’s Ranaissance”

Janes Joplin, Jimmy Hendrix and Jim Morrison have made an indelible impact on 20th and 21st century music – rock, jazz and contemporary music.
Therefore, the new concert program is not only entertaining, but also educational. With its help, younger listeners will get to know legendary compositions, but older ones will remember youth and the sexual revolution!

The group “Very Cool People” has created a new, modern and exciting arrangements of songs by Joplin, Hendrix and Morrison for eight people together with the great singer Aija Andrejeva which also has a strong emotional connection with the songs to be performed.

“Janice Joplin was a prill, an absolute person of senses, wrong in everything she did, because she did it with her heart and against the system,” says Aija.
“When I was a little girl, I told my Dad I wanted to sing, and he replied: ‘When you can sing at least one song like Janes Joplin, we’ll talk about your singing. So, influenced by my Dad, I started to listen to Janes and fell in love with her, her voice and her personality.
Thanks to Janes, I realized how unimportant really external image is, because music and story speaks above all else.
I have always had the idea to make a program with Joplin’s favorite songs.
Now I feel that the time is right and I can really make it happen.’’
The concert program with the songs of Janes Joplin at the festival “Riga Rhythms 2020” was very appreciated by both – listeners and representatives of the music industry from Latvia, Lithuania and Germany, including Christoph Giz, a reviewer of Germany’s largest jazz magazine “Jazzthetik”, who was delighted with such a saturated and vital interpretation of Joplin’s songs.
“People liked it, it was entertaining, it was fun and I heard what I didn’t expect to hear,” Gize said.
“It was a great performance with funky guys in the background and strong vocal singer in the foreground.”
The new concert program “Woodstock Renaissance” was created as an excursion in such a historical period of popular music.
Along with Aija Andrejeva- the owner of the strong voice, trombonist Laura Rozenberga also will sing in this concert program.

Aija Andrējeva – vocal VERY COOL PEOPLE: Elvijs Grafcovs – guitar; Maris
Jekabsons – tenor sax; Kristaps Lubovs – baritone sax; Laura Rozenberga –
trombone & vocal; Oskars Ozolins – Trumpet; Māris Vitkus – keyboards; Jānis
Olekss – bass; Andris Buikis – drums.