fbpx

The unstoppable Latvian band Very Cool People has produced a new video for a music piece that is already the fourth single of the upcoming group’s new album, “50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism”, expected in October.

When “Very Cool People” goes to play concerts to Liepāja and drives through Biksti, the band members have a tradition of poking each other (‘bikstīt’ in Latvian means ‘to poke’, so the town ‘Biksti’ would be ‘Poketown’ in English), thereby waking up those who sleep and annoy those with weaker nerves.

“Tradition needs to be respected,” say the group’s spiritual leader and guitarist, Elvijs Grafcovs, confidently. “When going back to Riga after playing a concert or the next day after the after-party, we all poke each other while passing through Biksti.”

In “Alone in Biksti”, the video portrays a musician who has ended up alone in Biksti and has no one to poke. The song’s sweet-hearted subject, therefore, is about the harsh reality, when you are already completely alone, and then it turns out to be in Biksti. However, the encouraging end of the piece makes it possible to realise that nothing is over yet, and it gives hope that the protagonist will return to Biksti with his friends whom he can poke.

“According to an old Latvian belief, if you walk in Liepāja on Riga street or if you walk in Riga on Liepāja street and a crow poops on you, you’ll be crossing Biksti alone for the next two years…”, Elvijs summarizes the idealistic analysis of the new composition.

The video version of the single has been created by the group’s trumpetist and kebab business magnate, Oskars Ozoliņš, and Elvijs Grafcovs who is also the author of the new tune and has provided his help adding a spaghetti western twist to it. “This composition is like a mix of different musical influences of my own — Ennio Morricone mixed with Dire Straits & some Gypsy jazz with Too Many Zooz on top. It is an instrumental song which would be perfect for a Tarantino movie & mixes a variety of musical genres, crossing all imaginable borders.” – says Elvijs.

Written & arranged by Elvijs Grafcovs; Mixed by Andris Buiķis at Ciemupes Production, Ogre, Latvia; Mastered by Dave McNair at Dave McNair Mastering, NC, USA; Released by SIA VERY COOL PEOPLE.

_________________________________In Latvian____________________________________

Grupa “Very Cool People” laidusi klajā jaunu videoklipu “Alone in Biksti”

Joprojām nemierīgajai pašmāju apvienībai “Very Cool People” tapis jauns videoklips skaņdarbam, kas ir jau ceturtais singls no oktobrī gaidāmā grupas jaunā albuma “50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism”.

Kad “Very Cool People” dodas spēlēt koncertus uz Liepāju un brauc cauri Bikstiem, grupas dalībniekiem ir tradīcija citam citu bikstīt, tādējādi pamodinot tos, kuri guļ, un diezgan pakaitinot tos, kuriem vājāki nervi. 

“Tradīcijas ir jāievēro,” dzelžaini pārliecināts grupas spirituālais līderis un ģitārists Elvijs Grafcovs. “Turklāt arī braucot atpakaļ uz Rīgu, vai tas būtu naktī, kad visi saguruši pēc koncerta, vai nākamajā dienā, kad visi vēl vairāk saguruši pēc nakts ballītes, Bikstos visi tiek bikstīti, kamēr vien atrodamies ciema robežās.”

Kompozīcijā “Alone in Biksti” grupa vēsta par kādu mūziķi, kurš nonācis Bikstos viens pats un kuram nav, ko pabikstīt. Dziesmas saldsērīgā tēma, līdz ar to, ir par skaudro realitāti, kad tā jau esi palicis pilnīgi viens un tad vēl izrādās, ka Bikstos. Tomēr skaņdarba uzmundrinošā noslēguma daļa ļauj apjaust, ka ar to vēl nekas nav beidzies, un vieš priekpilnu cerību, ka galvenais varonis reiz atkal nonāks Bikstos kopā ar saviem čomiem, ko pabikstīt.

“Kā vēsta sens latviešu ticējums, ja tev Liepājā uz Rīgas ielas vai Rīgā uz Liepājas ielas “uzpļūtī” krauklis, tad divus gadus Bikstiem cauri būs lemts doties vienam…,” ar mūsu tautas folkloras citēšanu jaunās kompozīcijas idejisko analīzi rezumē Elvijs.

Videoversiju singlam jau atkal veidojis grupas trompetists un kebabu biznesa magnāts Oskars Ozoliņš, ar sižeta un dažām režijas līnijām palīdzot arī Elvijam Grafcovam, kurš ir arī jaunā skaņdarba autors. “Šī kompozīcija ir kā dažādu manu muzikālo ietekmju sajaukums – Ennio Morricone samiksēts ar “Dire Straits”, kam pievienots gypsy jazz kopā ar “Too Many Zooz” attieksmi…”.

Pie ieraksta pults sabija Tālis Timrots “Mints Music” studijā Rīgā. Ierakstīto materiālu samiksēja Andris Buiķis “Ciemupe Productions” studijā Latvijas ārēs, bet māsterversiju radīja Dave McNair “Dave McNair Mastering” studijā Amerikas tālēs.

Arī jaunajā skaņdarbā joprojām piedalās visi “kūlīgākie” mūziķi: Oskars Ozoliņš – trompete, Māris Jēkabsons – tenora saksofons, Laura Rozenberga – trombons, Kristaps Lubovs – baritona saksofons, Elvijs Grafcovs – ģitāra, Māris Vitkus – taustiņinstrumenti, Jānis Olekšs – bass, Andris Buiķis – bungas un perkusijas.